Декларация за поверителност

Когато говорим за „лични данни“, ние – ”ХЕПИ ХАУС” ЕООД, полагаме грижа и най-голямо усилие за тяхната защита и добросъвестно обработване, не само защото законът го изисква. За нас защитата на личните данни е една от най-важните етични норми в отношенията ни с клиентите, служителите, партньорите и други.

„Личните данни“ са и остават Ваша собственост. Ние можем да ги ползваме „временно“ само дотолкова, доколкото прилагаме необходимата защита и спазваме закона.

В сферата на защита на личните данни спазваме и възприемаме принципа за защита на данните още на първоначален етап. Минимизирането на данните е другият ни основен принцип. Поради това личните данни, които обработваме, са в строго необходимо и минимално количество.

Администратор на Личните данни  e:

ХЕПИ ХАУС ЕООД, с адрес на управление: Област Благоевград, община Сандански, град Сандански 2800, ул. „Васил Кънчев“ № 4.

Какви данни събираме?

В общия случай данните, които събираме за Вас, се ограничават до:

  • Посетители на сайта– най-малко електронен адрес на всеки, който пожелае да ни изпрати съобщение директно или през формата за контакти в страницата за връзка с нас, както и друга информация, която би ни позволила да се свържем с Вас.
  • Също така, събираме информация чрез аналитични бисквитки (cookies) за поведението на всеки посетител в нашия сайт. Тази информация се анонимизира впоследствие, т.е не бихме могли да Ви идентифицираме чрез нея.

Осъществяването на дейността ни не изисква вземането и прилагането на автоматични решения, включително профилиране.

За какво използваме личните Ви данни?

Използваме Вашите лични данни:

  • За да осъществим контакт с Вас, за информация, контакт и предложение на оферти в отговор на зададеното от Вас търсене, за да изпълним и целите на обработването на личните Ви данни – посредническа консултантска услуга за осъществяване на сделки с недвижими имоти /наем, продажба, управление на имоти и други/.
  • За да Ви предоставим съвет, помощ или друга услуга, която Ви е необходима.
  • За да осъществим спомагателните за дейността ни функции – счетоводно обслужване. управление на сайта, опазване на легитимните ни интереси.

С кого споделяме Вашите лични данни?

  • Може да споделяме Вашите данни с други наши колеги и партньори (за да Ви препоръчаме офертни предложения, например), само след като изрично сте се съгласили.
  • Споделяме Вашите данни с подбрани и надеждни обработващи за нас лица, които ни съдействат в осъществяването на спомагателните за дейността ни функции, съгласно споразумение между нас за обработването на личните Ви данни.

Как съхраняваме Вашите лични данни и за какви срокове?

Съхраняваме Вашите данни след приложени както технически и организационни мерки, така и строги административни контроли.

Съхраняваме ги за строго ограничени законово определени срокове, които да позволят защитата на Вашите и нашите интереси. За партньори, с които работим съвместно, съхраняваме данните в срок, необходим за наша, Ваша и защита на лицата, които са ни се доверили.

Всяка година актуализираме нашия регистър на обработваните данни. Съответно, ако не са налице други основания, които да налагат съхраняването на данните за по-дълъг срок с оглед Ваша, наша и защита на лицата които са ни се доверили, по Ваше желание можете да се отпишете и съответно ние да изтрием информацията за Вас.

Вашите права

Вие – Потребителите на сайта имате законни права да поискате подробности за личната информация, която съхраняваме за вас, имате възможност да я запазите точна и актуална, по всяко време можете да искате Администратора на лични данни -”ХЕПИ ХАУС” ЕООД да я коригира, изтрие или ограничи обработката на Ваши данни. Имате право на преносимост и заличаване.

Регламентът изисква от всяка една компания да спазва гарантираните Ви права с оглед Вашите лични данни. В Регламент 2016/679 и ЗЗЛД можете да видите подробно какви са Вашите права.

Ако имате въпроси, свързани с представената информация тук, можете да ни пишете по всяко време на:

info@happyhouse.bg