Искренна Величкова
януари 7, 2020
Олексанрд Плутахин
януари 7, 2020

Валентина Божинова

„Вера Филчева е не само отличен професионалист, но и човек с високи морални и общочовешки ценности! Компетентна,коректна,организирана, улеснява за клиента до максимум формалната част по сключването на сделка. Със спокойното си и ведро отношение създава усещането, че няма невъзможни неща и че всеки евентуално възникнал проблем може ще бъде решен.“